ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวน ราคา
 
       
             
    ห้องเตียงเดี่ยว
โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น , ตู้นเย็น,
ฟรี wifi, Car - Airport อื่น ๆ
28 700 บาท
1 ต.ค. - 30 เม.ย. 2558
 
             
    ห้องเตียงคู่ใหญ่
โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น , ตู้นเย็น,
ฟรี wifi, Car - Airport อื่น ๆ
5 700 บาท
1 ต.ค. - 30 เม.ย. 2558
 
             
    ห้องเตียงแฝด (3คน)
โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น , ตู้นเย็น,
ฟรี wifi, Car - Airport อื่น ๆ
3 800 บาท
1 ต.ค. - 30 เม.ย. 2558
 
             
    ห้องรวม
โทรทัศน์, เครื่องทำน้ำอุ่น , ตู้นเย็น,
ฟรี wifi, Car - Airport อื่น ๆ
20 เตียง /
1 คน
250 บาท /คน
1 ต.ค. - 30 เม.ย. 2558
 
             


*****แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง****